Om OKBT

Fasade

Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Nord-Trøndelag (OKBT) ble etablert som privat stiftelse for bilfagene i 1989, og senere omdannet til forening. Etter fylkessammenslåingen i 2018 skiftet kontoret sitt formelle nav til Opplæringskontoret for Bil- og Transportfag i Trøndelag.

Hovedmålet til OKBT er å fremme lærlingordningen i medlemsbedriftene ved å hjelpe bedriftene med å administrere lærlingeordningen og med å gi opplæring som dekker læreplanen.I 1996 ble kontoret godkjent for transportfagene. OKBT er godkjent for bilfaget lette kjøretøy, bilfaget tunge kjøretøy, billakkererfaget, bilskadefaget, chassispåbyggerfaget, hjulutrustningsfaget, logistikkfaget, motorsykkelfaget, motormekaninkerfaget, reservedelsfaget og yrkessjåførfaget. Pr. Januar 2021 har OKBT ca 180 medlemsbedrifter og  ca 170 løpende lærekontrakter. Dette er bedrifter spredd over hele fylket, med ca 70% innen bil, og 30% innen transport. Kontoret finansieres gjennom en andel av lærlingtilskuddet og medlemsavgift.