Om OKBT

ref3

Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Nord-Trøndelag (OKBT) ble etablert som privat stiftelse for bilfagene i 1989, og senere omdannet til forening.

Hovedmålet til OKBT er å fremme lærlingordningen i medlemsbedriftene ved å hjelpe bedriftene med å administrere lærlingeordningen og med å gi opplæring som dekker læreplanen.I 1996 ble kontoret godkjent for transportfagene. OKBT er godkjent for bilfaget lette kjøretøy, bilfaget tunge kjøretøy, billakkererfaget, bilskadefaget, chassispåbyggerfaget, hjulutrustningsfaget, logistikkfaget, motorsykkelfaget, reservedelsfaget og yrkessjåførfaget. Pr. februar 2014 har OKBT 129 medlemsbedrifter og pr mai 2017 156 medlemsbedrifter. Dette er bedrifter spredd over hele fylket, med ca 70% innen bil, og 30% innen transport. Antall løpende lærekontrakter i 2014 er ca. 110 og pr mai 2017 ca 135 lærekontrakter. Kontoret finansieres gjennom en andel av lærlingtilskuddet og medlemsavgift.